TERUG 

Algemeen Reglement 2017

 

1.   Iedere inwoner van Alken OF ieder gewezen lid,  kan (terug) lid worden van de vissersclub, mits betaling van het lidgeldVanaf 7 tot 16 jaar als junior, vanaf 16 tot 55 als senior, eens ouder als 55 als veteraan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen gratis hengelen, indien ze vergezeld zijn van een van beide ouders, die tevens lid zijn.
 

2.   De lidkaarten zijn te bekomen in het lokaal aan de vijver, ze zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen enkele voorwaarde aan andere overgedragen worden. De geldigheidsduur van de lidkaarten is vanaf 1 april van het huidige jaar tot en met 31 maart van het volgende seizoen.

3.   Iedere visser dient in het bezit te zijn van zijn lidkaart tijdens het hengelen.  Elk bestuurslid is gemachtigd de viskorven en dergelijke na te zien.

4.   Er mag gehengeld worden met één handlijn en met één enkele haak. De haak mag een maximale opening hebben van 1cm en de weerhaak moet verwijderd worden.

5.   De houders van een lidkaart "senior" of “veteraankunnen dagelijks vissen vanaf 6 uur 's morgens.  Juniors mogen elke dag vissen vanaf 9 uur tot 21 uurIndien de junior vergezeld is van een ouder of voogd, mag de junior ook reeds vanaf 6uur (of zonsopgang) vissen.  Het einde van de visdag wordt naar gelang de periode, aan de vijver medegedeeld. Gelieve deze uren dan ook strikt na te leven.

6.   Enkel en alleen tijdens de wedstrijden is het gebruik van een stoffen leefnet toegelaten. De leefnetten zijn minimum 2 m lang.  Het maximale toegestane gewicht aan vis per leefnet is 25 kg.    Alle karper en ook lauw moet in één leefnet; alle andere vis (voorn, winde, baars, brasem, ...) dient in een aparte leefnet. Steur dient steeds onmiddellijk terug in de vijver gezet te worden.

7.   Het onthaken van de vissen mag enkel gebeuren met de blote hand of met een natte doek.
 

8.   Tijdens het vissen mag aan de haak alleen het volgende aas gebruikt worden : witte vleesmaden, gekookte mais, gekookte tarwe/ebli, regenwormen, gekookte aardappelstukjes, voeder aan de vijver verkocht (hoeveelheden zie punt 10).

9.    Voederen mag enkel gebeuren met witte vleesmaden, mais, tarwe/ebli, korrel (stopkes) aan de vijver verkocht.

10.  Hoeveelheden voor club- en woensdagwedstrijden : voor het aas en het voederen samen mag max. 2,5 l mais, 1 l tarwe/ebli,1 l witte vleesmaden en 1 maatje voeder of korrel (stopkes) gebruikt wordenVoor de marathon mag het dubbel gebruikt worden.

      Hoeveelheden voor koppelwedstrijden (per koppel) : dubbel van de hoeveelheden voor club- en woensdagwedstrijdenVoor de triowedstrijd worden de hoeveelheden bij inschrijving medegedeeld.

11.  Enkel het voeder of korrel (stopkes), aan de vijver verkocht door de Vissersclub, mag gebruikt wordenIedere visser heeft de keuze tussen :

1.     ·        ofwel korrel met een kleine hoeveelheid/maatbekertje voeder

2.     ·        ofwel voeder met een kleine hoeveelheid/maatbekertje stopkes

Enkel van het voer mag paat gemaakt worden door uitsluitend toevoeging van water. Iedere deelnemer aan een wedstrijd betaalt mee aan het voeder/korrel (1 euro per maatje). Na de wedstrijd overschot in de vijver gooien.
 

12. Er mogen tijdens de wedstrijden geen aas of voeder uitgewisseld worden door de deelnemers en mag ook geen extra aas of voeder bijgehaald of aangewend worden.

13.  Ondiep vissen is verboden.  Het aas moet op de bodem aangeboden worden. Herhaaldelijk achter elkaar ingooien is niet toegestaanVoederen mag enkel gebeuren na het ingooien van de lijn.  Al het lood moet op minder dan 30cm boven de haak hangen.

 

14.  Bij het laatste fluitsignaal van de wedstrijden dienen de lijnen onmiddellijk uit het water gehaald te wordenEen reeds gehaakte vis (voor het fluitsignaal) mag nog geland wordenVerder vissen wordt bestraft met niet wegen.

15. Iedere eerste inbreuk op het reglement bij een wedstrijd zal bestraft worden met niet wegen en de inbreuk zal door het bestuur besproken wordenBij een 2de inbreuk wordt ook niet meer gewogen en zal het bestuur zwaardere sancties nemen.

 

16.  De inschrijvingen voor de wedstrijden dienen ten laatste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd te gebeurenDaarna worden geen inschrijvingen meer toegelaten.

 

17.   Indien onweer of noodweer losbarst tijdens een viswedstrijd zal de voorzitter of plaatsvervanger de wedstrijd affluiten en alle deelnemers dienen hun visplaats te verlaten en samen te komen in het clublokaalEr zal dan beslist worden of de wedstrijd tijdelijk of definitief gestaakt wordt.

 

18.  Hulp tijdens wedstrijden :

·        Voor de senioren en veteranen is eender welke hulp tijdens wedstrijden voortaan verboden, tenzij bij het scheppen van een (dikke) vis.  Het begrip dikke vis wordt niet nader bepaald om discussies te vermijden en om de vis te beschermenTijdens koppelwedstrijden mag er enkel hulp geboden worden door de andere collega visser.

·        Voor de junioren is deze bovenstaande regelgeving ENKEL van kracht op de clubwedstrijden.  Het is immers de bedoeling dat de jeugd ook tijdens de gewone wedstrijden nog kan bijleren van ervaren vissersDoch tijdens de clubwedstrijden dienen zij te bewijzen dat zij zelfstandig kunnen vissen.  Er mag dan dus enkel hulp geboden worden met het scheppen van een (dikke) vis.

 

19.  De visplaatsen voor de wedstrijden worden door een bestuurslid, in aanwezigheid van minstens 2 gewone leden, toegekend door trekking. 

20.  Juniors mogen, indien gewenst, op de visplaats links naast de ouder of voogd zitten.

 

21.  De omgeving van de vijver dient men zo netjes mogelijk te houden, alle afval dient verwijderd te worden.

22.  De omgeving van de vijver dient niet als speelterrein, vooral voor de jonge vissers en hun vriendjes, dit echter ook wanneer zij geen lid zijn.

23.  Iedere schade vrijwillig aangebracht aan de vijver of lokalen moet door de betrokkene hersteld of bekostigd worden.

24.  Elke inbreuk op het reglement zal met een schorsing van één of meerdere weken bestraft worden naargelang de aard van de inbreukBij herhaling volgt uitsluiting.

25.  Door het betalen van het lidgeld verklaart iedere visser zich akkoord met dit reglement en met alle beslissingen van het bestuur.

 

Het Bestuur.

 

Bestuursleden :

 

Raskin Frank (Voorzitter)

0494 / 244 994

Eyletten Robert (Secretaris)

0479 / 920 914

Cox Roger (Penningmeester)

0475 / 577 772

Mommen Yannick

0497 / 869 787

Vanderstraeten Roan

0472 / 594 154

Gelade Marcel

0476 / 530 581

Thewissen Nancy

0477 / 357 179

 

 


              

 

Seizoen 2017 :

Het visseizoen 2017 loopt van 1 april 2017 t.e.m. 30 maart 2018.  De aangeschafte lidkaart is dan ook geldig voor die periode.  Voor de aanschaf van lidkaart of deelname aan club- of andere wedstrijden, neem contact op met het bestuur of per email bestuur@vissersclubterkoest.be.

           

 

 

Gespreide betalingsmogelijkheden :

De club biedt de mogelijkheid om inschrijvingsgelden (lidgelden, clubwedstrijden voor gans seizoen,…) gespreid te betalen. Neem contact op met het bestuur of per email bestuur@vissersclubterkoest.be.

           

 

 

 

TERUG