Vissersclub De Vriendenkring Terkoest Alken

   Vissersclub De Vriendenkring Terkoest Alken  

overzicht Vissersclub De Vriendenkring Terkoest

Het ontstaan van de vissersclub

De club is ontstaan begin jaren '60.  Een klein groepje van vrienden (vandaar de clubnaam, de Vriendenkring) kregen het lumineus idee om aan de pastoor de toestemming te vragen om de vijver, die eigendom was van het klooster maar later van de parochie, te mogen gebruiken als visvijver.

In de jaren 70 was men verplicht over te gaan tot het oprichten van een V.Z.W. op 17 mei 1979.  Hieronder vind je een uitreksel uit het Belgisch Staatsblad.

Vermits de vereniging oorspronkelijk slechts voor 30 jaar werd opgericht, heeft het bestuur in 2009 de statuten vernieuwd en is de V.Z.W voortaan opgericht voor onbepaalde duur.

 

TERUG