Vissersclub De Vriendenkring Terkoest Alken

   Vissersclub De Vriendenkring Terkoest Alken  

overzicht

Algemeen reglement 2020

 

 

 

1.   Iedereen kan lid worden mits betaling van het lidgeld.  Vanaf 7 tot 16 jaar als junior, vanaf 16 tot 55 als senior, eens ouder als 55 als veteraan. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen gratis hengelen, indien ze vergezeld zijn van een van beide ouders, die tevens lid is. Om lid te kunnen worden dient men de Nederlandse taal te beheersen om het reglement te begrijpen en communicatie tussen het bestuur en het lid mogelijk te maken.

 

2.   De lidkaarten zijn te bekomen in het lokaal aan de vijver, ze zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen enkele voorwaarde aan andere overgedragen worden. De geldigheidsduur van de lidkaarten is vanaf 1 april van het huidige jaar tot en met 31 maart van het volgende seizoen.

 

3.   Iedere visser dient in het bezit te zijn van zijn lidkaart tijdens het hengelen.  Elk bestuurslid is gemachtigd de viskorven en dergelijke na te zien.

 

4.    Er mag gehengeld worden met één handlijn en met één enkele haak. Gevlochten draad mag niet gebruikt worden. De haak mag een maximale opening hebben van 1cm en de weerhaak moet verwijderd worden.

 

5.   Er mag gevist worden vanaf 6u tot zonsondergang. Juniors mogen vissen van 9u tot 21u.

 

6.   Alle gevangen vis dient onmiddellijk terug gezet worden. Enkel en alleen tijdens de wedstrijden is het gebruik van een leefnet toegelaten. De leefnetten zijn minimum 2 m lang.  Het maximale toegestane gewicht aan vis per leefnet is 20 kg.  Tot 23kg valt het gewicht terug naar 20kg. Wanneer er meer dan 23kg in het net zit zal het volledige gewicht vervallen, dus 0 kg zal meetellen. Alle karper en ook lauw moet in één leefnet; alle andere vis (voorn, winde, baars, brasem, ...) dient in een aparte leefnet. Steur dient steeds onmiddellijk terug in de vijver gezet te worden.

 

7.   Het onthaken van de vissen mag enkel gebeuren met de blote hand of met een natte doek.

 

8.   Tijdens het vissen mag aan de haak alleen het volgende aas gebruikt worden : witte vleesmaden, gekookte mais, gekookte tarwe/ebli, regenwormen, kikkererwten, gekookte aardappelstukjes, deeg gemaakt van de korrel aan de vijver verkocht uitsluiten door toevoeging van water en bindmiddel ter beschikking gesteld door de club.

 

9.   Voederen mag enkel gebeuren met witte vleesmaden, mais, tarwe/ebli, kikkererten en korrel aan de vijver verkocht.

      Hoeveelheden:

·        1 liter witte vleesmaden

·        2 2.2 pints dozen gevuld met alle granen hierboven vermeld. Alle granen moeten in deze dozen zitten om controle op hoeveelheid mogelijk te maken. Enkel de dozen verkocht aan de vijver mogen gebruikt worden.

·        1 portie korrel verkocht aan de vijver. 1 portie verplicht aan te kopen bij het begin van elke wedstrijd. Per wedstrijd kan men 1 portie korrel extra aankopen.

 

Voor Marathons mogen deze hoeveelheden verdubbeld worden, bij een avondkoppelwedstrijd x1,5.

Tijdens de trio mag men dit verdriedubbelen met als kanttekening dat er slechts 2 personen effectief vissen. Deze hoeveelheden tellen per persoon, bij een koppelwedstrijd mag elke visser dit bij hebben.

10.  Er mogen tijdens de wedstrijden geen aas of voeder uitgewisseld worden door de deelnemers en er mag
       ook geen extra aas of voeder bijgehaald of aangewend worden.

 

11. Ondiep vissen is verboden.  Het aas moet op de bodem aangeboden worden. Herhaaldelijk voederen en ingooien is niet toegestaan.  Voederen mag enkel gebeuren na het ingooien van de lijn.  Al het lood moet op minder dan 30cm boven de haak hangen.

 

12. Bij het laatste fluitsignaal van de wedstrijden dienen de lijnen onmiddellijk uit het water gehaald te worden.  Een reeds gehaakte vis (voor het fluitsignaal) mag nog geland worden.  Verder vissen wordt bestraft met niet wegen.

 

13. Iedere eerste inbreuk op het reglement bij een wedstrijd zal bestraft worden met niet wegen en de inbreuk zal door het bestuur besproken worden.  Bij een 2de inbreuk wordt ook niet meer gewogen en zal het bestuur zwaardere sancties nemen. Het bestuur kan hierop besluiten de lidkaart in te trekken zonder terugbetaling van het lidgeld of het inschrijvingsgeld voor de wedstrijden. Het niet terugzetten van gevangen vis wordt gestraft met onmiddellijke uitsluiting. Er zal klacht neergelegd worden bij de Gerechtelijke instanties.

 

14. De inschrijvingen voor de wedstrijden dienen tijdig te gebeuren. Dit om voldoende eten te kunnen bestellen. We vragen of minumum 2 dagen voor de wedstrijd in te schrijven.

 

15. Indien onweer of noodweer losbarst tijdens een viswedstrijd zal de voorzitter of plaatsvervanger de wedstrijd affluiten en alle deelnemers dienen hun visplaats te verlaten en samen te komen in het clublokaal.  Er zal dan beslist worden of de wedstrijd tijdelijk of definitief gestaakt wordt.

 

16. Hulp tijdens wedstrijden : Tijdens wedstrijden mag er enkel hulp geboden worden door de andere collega visser.

 

17. De visplaatsen voor de wedstrijden worden door een bestuurslid, in aanwezigheid van minstens 2 gewone leden, toegekend door trekking,

 

18. Juniors mogen, indien gewenst, op de visplaats links naast de ouder of voogd zitten. 

19. De omgeving van de vijver dient men zo netjes mogelijk te houden, alle afval dient verwijderd te worden.

20. Iedere schade vrijwillig aangebracht aan de vijver of lokalen moet door de betrokkene hersteld of bekostigd worden.

21. Elke inbreuk op het reglement zal met een schorsing van één of meerdere weken bestraft worden naargelang de aard van de inbreuk. Bij herhaling volgt uitsluiting.

22. Door het betalen van het lidgeld verklaart iedere visser zich akkoord met dit reglement en met alle beslissingen van het bestuur.

 

Het Bestuur.

 

Bestuursleden :

 

Raskin Frank (Voorzitter)

0494 / 244 994

Claes Bert (Penningmeester)

0495 / 246 687

Yannick Mommen(Secretaris)

0497 / 869 787

Gelade Marcel

0476 / 530 581

Vanderstraeten Roan

0472 / 594 154

Ruben Berden

0471 / 216 312